Μαρία Παπακωνσταντίνου: Με ήθος και γνώση κερδίζει την Κορινθία