Μαρία Παπακωνσταντίνου: Ο δύσκολος προεκλογικός αγώνας των τριών εβδομάδων